Nr: 21 din: 21032020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" pentru anu 2020