Nr: 23 din: 22032022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Ardeoani