Nr: 25 din: 28032024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei Ardeoani a unor bunuri - mijloace fixe, in scopul scoaterii din functiune, casarii si valorificarea acestora in conditiile legii