Nr: 27 din: 18042024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privnd stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale comuna Ardeoani pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a S.C Compania Regionala de Apa Bacau S.A din 19.04.2024/22.04.2024