Nr: 27 din: 22032022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitie "CONSTRUIRE PODET PE DC 182A, IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU