Nr: 29 din: 25052020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul II anul 2020