Nr: 30 din: 18042024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea complentarii HCL nr. 25/28.03.2024, scoaterea din functiune si casare a mijloacelor fixe 46 cismele stradale domeniul public al comunei Ardeoani