Nr: 32 din: 25052021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale comuna Ardeoani in Adunarea Generala a actionarilor a S.C Compania Regionala de Apa Bacau SA. la care comuna Ardeoani este actionar si in AGA Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau