Nr: 39 din: 12052022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea mandatului reprezentatului legal al Unitatii Administativ-Teritoriale comuna Ardeoani, jud. Bacau, pentru sedintele Adunarii Generale a Actionarilor s S.C Compania Regionala de Apa Bacau S.A din 16.05.2022, respectiv 25.05.2022