Nr: 4 din: 26012022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea PROIECTULUI TEHNIC SI A DEVIZULUI GENERAL pentru obiectiv de investitie "CONSTRUIRE PODET PE DC 182A, IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU