Nr: 44 din: 21102020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III/2020 conform contului de executie al bugetului local la 30.09.2020