Nr: 46 din: 25082023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Instalatie fotovoltaica pentru consum propriu comuna Ardeoani, judetul Bacau