Nr: 49 din: 14062022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Ardeoani