Nr: 49 din: 25082023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru modificarea HCL nr. 12 din 22.02.2023 privind implementarea proiectului "IMBUNATATIREA SERVICIILOR LOCALE DE BAZA PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU"