Nr: 51 din: 21092023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unitatii Administrativ - Teritoriale comuna Ardeoani pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor si sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s S.C Compania Regionala de Apa Bacau S.A din 02.10.2023/03.10.2023