Nr: 57 din: 13072022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

proiect de hotarare privind aprobarea executia proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul II al anului 2022 conform contului de executie al bugetului local la 30.06.2022