Nr: 58 din: 26112020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind prelungirea prin act aditional a termenului de 5 ani, la Contractul de inchiriere incheiat intre Primaria Ardeoani si SC DRYANNY DENT SRL BACAU pentru spatiu destinat "CABINET STOMATOLOGIC", precum si stabilirea chiriei lei/mp/luna