Nr: 60 din: 02112023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni