Nr: 60 din: 11122020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

al proiectului de hotarare privind insusirea listei cu bunurile (poduri si podete) ce alcatuiesc domeniul public al COMUNEI Ardeoani aflate in administrarea U.A.T Ardeoani