Nr: 61 din: 08112021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei la contractele de concesiune incheiate, pentru suprafetele de pasune concesionate