Nr: 63 din: 21122020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV 2020 conform contului de executie al bugetului local la 14.12.2020