Nr: 65 din: 13112023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie "Instalatie fotovoltaica pentru consum propriu comuna Ardeoani, judetul Bacau"