Nr: 65 din: 17102022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale comuna Ardeoani pentru sedinta Adunarii Generale a Actionarilor a SC Compania Regionala de Apa Bacau S.A din 19.10.2022