Nr: 68 din: 27112023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale comuna Ardeoani pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a S.C Compania Regionala de Apa Bacau S.A din 11.12.2023