Nr: 70 din: 20122023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

trecerea unui bun din domeniul public in domeniul privat al dreptului de proprietate al imobilului identificat prin Lista bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei Ardeoani, la nr. 105, contul 212 proprietate publica a comunei Ardeoani, situata in sat Ardeoani, jud. Bacau in vederea desfiintarii (demolare) CLADIRE MAGAZIE PRIMARIE, com. Ardeoani, jud. Bacau in vederea edificarii unei constructii "STATIE DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA ARDEOANI, JUD. BACAU".