Nr: 76 din: 20122023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea modificarii si completarii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 556/2006/29.11.2010