Nr: 83 din: 23122022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea Hotararii Consiliului Local Ardeoani nr. 6/28.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Local Ardeoani