Nr: 1463 din: 22-02-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii: "Reabilitarea si modernizare drumuri comunale si locale afectate de calamitati in comuna Ardeoani, judetul Bacau"