Nr: 159 din: 07-01-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau pentru anul 2020