Nr: 1646 din: 05-03-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau pentru anul 2020