Nr: 18 din: 24-02-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Ardeoani