Nr: 21 din: 17-03-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

la proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2023 la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau"