Nr: 23 din: 17-03-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea completarii HCL nr. 19 din 13.03.2023, cu modificarile caracteristicilor principale ale indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE POD IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU"