Nr: 26 din: 21-03-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitie "CONSTRUIRE PODET PE DC 182A, IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU