Nr: 27 din: 05-04-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Ardeoani pentru sedinta Adunarii Generale a Actionarilor a S.C Compania Regionala de Apa Bacau S.A din 20.04.2023/21.04.2023