Nr: 2729 din: 01-04-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

asupra modului de aducere la indeplinire a Hotararilor Consiliului Local al comunei Ardeoani, adoptate in anul 2020