Nr: 2987 din: 08-04-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

la proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau pentru anul - 2021