Nr: 32 din: 07-04-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Ardeoani