Nr: 36 din: 07-07-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea executia proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul II al anului 2023 conform contului de executie al bugetului local la 30.06.2023