Nr: 40 din: 05-05-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

aprobarea schimbarii de destinatie a unor imobile apartinand domeniului public al comunei Ardeoani din imobile cu destinatia de unitati de invatamant in imobile cu alta destinatie