Nr: 42 din: 12-07-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea dreptului de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID SA a unei suprafete de 7,2 mp teren apartinand domeniului public al comunei Ardeoani, aferenta lucrarii "Extindere retele electrice locale Ardeoani, comuna Ardeoani, judetul Bacau" - pe durata existentei retelelor electrice 900 mp, dreptul de servitute pe durata executiei lucrarilor.