Nr: 44 din: 24-07-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE POD IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului