Nr: 45 din: 19-05-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind trecerea unui bun din domeniul privat al dreptului de proprietate al imobilului indentificat prin nr. cadastral 62072 proprietate publica a comunei Ardeoani, situata in sat Ardeoani (Iliesti), com. Ardeoani, jud Bacau in vedere DESFIINTARE (DEMOLARE) CLADIRE SCOALA ARDEOANI (ILIESTI), in comuna Ardeoani, judetul Bacau