Nr: 59 din: 15-10-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2021 si lista de investitii