Nr: 61 din: 19-10-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei la contractele de concesiune incheiate, pentru suprafetele de pasune concesionate