Nr: 70 din: 18-11-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea art. 1 din H.C.L nr. 62/11.12.2020 privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I S.A", a amplasamentelor si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI LOCALE AFECTATE DE CALAMITATI IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU"