Nr: 73 din: 08-12-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV 2021 conform contului de executie al bugetului local la 07.12.2021