Nr: 7510 din: 11-10-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

la Proiectul de hotarare privind aprobarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice altele decat cele de alimentare cu apa si de canalizare