Nr: 9 din: 09-02-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale Ardeoani, pentru sedinta Adunarii Generale a Actionarilor a S.C Compania Regionala de Apa Bacau S.A