Nr: 1 din: 03-01-2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea şi atribuirea plajei de numerotare pentru chitanţele eliberate în sistem electronic contribuabililor, persoane fizice şi juridice